Thursday, October 15, 2015

OhridNews.com :: СОС Охрид: Одлуката на советот за Лагадин се коси со низа законски одредби

OhridNews.com :: СОС Охрид: Одлуката на советот за Лагадин се коси со низа законски одредби


No comments:

Post a Comment

Од дневникот за Чимборацо, Март 2018

Чимборацо, бивак,   5385м,                                                                                               10/03/2018 ...