Monday, May 7, 2018

Ja sakam Makedonija, Kozuf

Штотуку помислив на убавиот Кожуф, па ми текна на една од првите но и една од најубавите епизоди од циклусот „Ја сакам Македонија“. Уживајте и посетете ги овие убавини ако не сте биле досега.Just thought of beautiful Kozuf mountain, so I am sharing this documentary video,  one of the first episodes from the cycle "I love Macedonia" (Ја сакам Македонија)
Outdoor camp for kids, IKAR hut Ohrid 2019

Детски камп во природа 16 - 22. 08. 2019 Ни беше чест и оваа година да бидеме организатори на едукативен и спортски камп за деца, во...