Monday, May 7, 2018

Ja sakam Makedonija, Kozuf

Штотуку помислив на убавиот Кожуф, па ми текна на една од првите но и една од најубавите епизоди од циклусот „Ја сакам Македонија“. Уживајте и посетете ги овие убавини ако не сте биле досега.Just thought of beautiful Kozuf mountain, so I am sharing this documentary video,  one of the first episodes from the cycle "I love Macedonia" (Ја сакам Македонија)
No comments:

Post a Comment

Од дневникот за Чимборацо, Март 2018

Чимборацо, бивак,   5385м,                                                                                               10/03/2018 ...